Acupunctuur en kruiden geneeswijze praktijk Zhong Long
Praktijk voor acupunctuur en kruiden geneeswijze Zhong Long

Acupunctuur verbetert slagingspercentage IVF

Veel stellen die moeite hebben om op normale manier zwanger te worden zoeken ondersteuning bij het voortplantingsprocess. De meest toegepaste kunstmatige bevruchtingsmethode is in vitro fertilisatie (ivf), waarbij de eitjes van de vrouw verzameld worden en bevrucht worden met het sperma van de man in een laboratorium. De embryo's die daaruit groeien kunnen dan teruggezet worden in de baarmoeder van de vrouw. In de gevallen waar de sperma kwaliteit van de man extreem laag is, wordt gebruik gemaakt van intracytoplasmische sperma injectie (icsi)

Alhoewel kunstmatige bevruchtings technieken als ivf en icsi gebruikt worden sinds 1970, wordt het process nog steeds niet volledig begrepen. Succes ratio's liggen tussen de 1% tot 50%, en een succesvolle zwangerschap hangt van veel verschillende factoren af, zoals de leeftijd van de vrouw, de oorzaak van de onvruchtbaarheid, en de vaardigheid van het personeel dat de procedure uitvoert.

Twee research teams uit Duitsland en China vonden dat het toevoegen van acupunctuur aan de behandelings strategie de kans op succes aanzienlijk konden verhogen. Hun bevindingen werden gepubliceerd in 'Fertility and Sterility' (2002), en kan hoop geven voor stellen die graag kinderen willen, maar waarbij dat niet lukt.

160 vrouwen die ivf of icsi behandeling volgden werden random geselecteerd voor de studie of controle groep. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was ongeveer gelijk. Alleen patienten met goede kwaliteit embryo's werden geselecteerd

Bij de terugplaatsing van de embryo's werd dezelfde procedure gevolgd voor beide groepen vrouwen. De medewerker die de terugplaatsing uitvoerde was niet op de hoogte van de groep waartoe de vrouw behoorde.

Patienten in beide groepen ontvingen hormoon therapie voor en na terugplaatsing om de kans op succesvolle zwangerschap te vergroten. Patienten in de acupunctuur groep ontvingen ook twee acupunctuur behandelingen. De eerste sessie 25 minuten voor terugplaatsing, de 2e 25 minuten na de terugplaatsing. Naalden (roestvrij staal, 0.25 x 25 millimeter) werden op verschillende punten geprikt waarbij "de qi" werd verkregen tijdens het insteken. De naalden bleven 25 minuten op hun plaats, waarna ze werden verwijderd. De prikdiepte bedroeg 10 tot 20 mm afhankelijk van de plaats op het lichaam.

In aanvulling op het prikken op het lichaam gebruikten de onderzoekers kleinere naalden (0.2 x 13 mm) voor oor acupunctuur op shen men, zi gong, nei fen mi en nao dian. Twee naalden werden in het linker oor geprikt, twee in het rechter oor. De naalden bleven 25 minuten op hun plaats zonder manipulatie. Na de terugplaatsing werd de kant van de naalden gewisseld.

6 weken na de terugplaatsing werden bij alle vrouwen een echo gemaakt. Bij de controle groep was bij 21 vrouwen (26.3%) een foetale zak aanwezig (het klinische criterium voor een zwangerschap). Bij de test groep was een foetale zak aanwezig bij 34 (42.5%) patienten.

"Acupunctuur schijnt een nuttig hulpmiddel te zijn" voor patienten die de kans op zwangerschap bij kunstmatige bevruchting willen verhogen concludeerden de auteurs. Ze vermelden ook "Omdat we geen significante verschillen tussen covarianten waar konden nemen tussen de acupunctuur en controle groep, laat het resultaat zien dat acupunctuur de kans op vruchtbaarheid vergroot."

De onderzoekers geloven dat punt selectie een belangrijke rol speelt bij het succes van acupunctuur. Ze schreven: "We kozen acupunctuur punten die volgens de principe van de TCM ontspanning van de uterus veroorzaken." Ze voegden daar aan toe dat vanwege de invloed van acupunctuur op het autonome zenuwstelsel het prikken van bepaalde punten het endometrium ontvankelijker maakt.

Bij de acupunctuur groep werden voor de terugplaatsing PC6 (nei guan), SP8 (di ji), LR3 (tai chong), GV20 (bai hui) and ST29 (gui lai) geprikt; en na terugplaatsing ST36 (zu san li), SP6 (san yin jiao), SP10 (xue hai) and LI4 (he gu).

Punten op de maag, miilt en dikke darm meridiaan worden vaak gebruikt om de doorbloeding van de uterus te stimuleren. PC6, LI20, GV20, en de oor punten nao dian en shen men werden gebruikt om de patient te kalmeren. Zi gong werd gebruikt om de uterus te beinvloeden, en nei fen mi om het endocriene systeem te stabiliseren.

Het belangrijkste doel van de studie was om te beoordelen of acupunctuur de kans op zwangerschap kon vergroten. De onderzoekers stelden dat verder onderzocht moest worden hoe acupunctuur de fysiologische veranderingen in uterus en voortplatings systeem veroorzaakt. Een toekomstig onderzoek dat overwogen wordt is het toepassen van placebo naalden om het psychologische of psychosomatische effect dat acupunctuur veroorzaakt uit te sluiten.

Referenties

1. Paulus W, et al. Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Fertility and Sterility April 2002;77(4):721-4.

Vertaald uit: Acupuncture Today, July, 2002, Vol. 03, Issue 07

Opmerking van Pamela van der Vleuten

De laatste jaren zijn meer van dit soort onderzoeken gedaan, met wisselende resultaten. Waar het ene onderzoek laat zien dat acupunctuur wel werkt, laat het volgende onderzoek zien dat het niet werkt. Mijns inziens is de keuze om het onderzoek te doen bij vrouwen met goede kwaliteit embryo's erg belangrijk voor het resultaat. Daarmee worden namelijk die patienten gekozen waarbij innestelingsproblemen de bottle-neck zijn. Voor dit soort vrouwen is te verwachten dat acupunctuur succesvol zal zijn.

De grote vraag is echter hoe bij de diverse onderzoeken de embryokwaliteit bepaald werd. Voor eicel kwaliteit (die ten grondslag ligt aan embryo kwaliteit), noch embryo kwaliteit zijn in de westerse geneeswijze objectieve meetmethoden voorhanden. Mijns inziens zet dit al dit soort onderzoeken op losse schroeven.

Uit het artikel wordt ook duidelijk dat acupunctuur slechts op een gedeelte van het vruchtbaarheidsproces invloed uitoefent. In tegenstelling tot westerse geneeswijze heeft chinese geneeswijze vaak wel een verklaring waarom een zwangerschap niet lukt. Met kruidengeneeswijze en acupunctuur is daar in de meeste gevallen wat aan te doen.

 

Gynaecologische klachten

praktijkervaringMenstruatieklachten
praktijkervaringOvergangsklachten
praktijkervaringKinderwens, zwanger worden, onvruchtbaarheid
praktijkervaringVervroegde overgang
praktijkervaringLichen Sclerosus
onderzoekEndometriose

Dermatologische klachten

onderzoekPsoriasis:Overzicht klinisch onderzoek
onderzoekAcne
onderzoekAtopisch Eczeem
praktijkervaringEpidermolysis bullosa; casus
praktijkervaringSchimmelnagels

Overige aandoeningen

onderzoekCorona virus
praktijkervaringChronische blaasontsteking
praktijkervaringHoogteziekte
praktijkervaringGezond Oud worden
praktijkervaringHooikoorts
praktijkervaringSinusitis
onderzoekGriep
praktijkervaringFibromyalgie
praktijkervaringCarpaaltunnel syndroom/ Tenniselleboog
praktijkervaringIgA nefropathie
onderzoekADHD; chinese kruiden als alternatief voor Ritalin?
praktijkervaringBehandeling van huisdieren
onderzoekWHO lijst