Acupunctuur en kruiden geneeswijze praktijk Zhong Long
Praktijk voor acupunctuur en kruiden geneeswijze Zhong Long

Onderzoek naar behandeling van atopisch eczeem met chinese geneeswijze

I. Een onderzoek beschreven in het "British Journal of Dermatology" (1) laat zien dat Traditioneel Chinese geneeswijze extreem effectief is bij het behandelen van ernstige gevallen van atopisch eczeem.
Een gecontroleerd onderzoek uitgevoerd door de dermatologie afdeling van het Great Ormond Street Hospital for Sick Children in Engeland bewijst wat al langer bekend was bij TCM therapeuten; namelijk dat chinese kruidengeneeswijze een belangrijke rol speelt in de behandeling van middelmatige en ernstige gevallen van atopisch eczeem (de meest voorkomende vorm van eczeem bij kinderen en volwassenen).
De onderzoekers stellen dat ernstig atopisch eczeem moeilijk te behandelen is met conventionele methodes. Na de constatering dat patienten aanzienlijk resultaat hadden van dagelijkse kruidenaftreksels van chinese kruiden, besloten zij tot een placebo gecontroleerd dubbelblind onderzoek.
De specifieke Chinese kruidenformules was speciaal ontworpen voor verspreid eczeem zonder exsudatie. 47 random geselecteerde kinderen kregen de Chinese kruiden of een placebo gedurende 8 weken met een uitspoel periode van 4 weken.
37 kinderen voltooiden de behandeling. De respons op de behandeling was aanzienlijk groter dan de respons op de placebo, en werd door de onderzoekers beoordeeld als klinisch van belang. Er was geen bewijs van hematologische, renale of hepatische toxiciteit bij de kinderen die aan de studie meededen. De onderzoekers voorspelden een aanzienlijk therapeutisch potentieel voor Chinese kruiden, niet alleen voor de behandeling van eczeem, maar ook voor andere huidziekten.

Dezelfde onderzoekers waren zo onder de indruk van de resultaten van de 8 weken durende studie dat ze hetzelfde onderzoek voortzetten. Het voortgezette onderzoek liet zien dat 49% van de kinderen een reductie had van 90 % in zwaarte van hun eczeem. Het onderzoek werd ook herhaald bij volwassenen waar vergelijkbare resultaten werden bereikt.

Deze onderzoeken lieten zien dat Chinese kruidengeneeswijze een zinvolle therapeutische optie biedt voor de behandeling van eczeem bij kinderen en volwassenen. Tot voor kort was het voor onderzoekers onduidelijk hoe deze behandeling werkte. Wetenschappers van de Afdeling voor Immunology, UCL Medical School, London ontdekten dat de geselecteerde Chinese kruiden een aanzienlijk effect hadden op de productie van witte bloed cellen, en daarmee het hele immuunsysteem beïnvloeden. Hierdoor werd de allergische reactie verminderd en de ontsteking verlicht.
(1) British Journal of Dermatology (1992) 126 179-184
(2)The Lancet Vol 340: July, 1992

II. onderzoek Artsen van het Royal Free Hospital in London hebben een evaluatie afgerond naar een oud Chinees middel tegen dermatitis. Het middel bestond uit een mengsel van 10 kruiden en werd voor het eerst beschreven in de 'Huang Ti Nei Jing' dat meer dan 2000 jaar geleden werd geschreven. 40 volwassen patiënten met langdurige verspreid atopische dermatitis namen deel aan een onderzoek dat 5 maanden duurde.
Gedurende 8 weken ontving elke patiënt de kruidenformule of placebo met vergelijkbare smaak en tekstuur. Dit werd random toegewezen. Hierna volgende een uitspoel periode van 4 weken, waarna de groep die oorspronkelijk de placebo ontving nu voor 8 weken de kruidenformule kreeg, en andersom. De actieve kruiden (en de placebo kruiden ) werden elke dag als decoctie ingenomen, waarbij 200 ml warm werd ingenomen. 31 patiënten voltooiden het onderzoek. Beide groepen lieten een snelle en voortdurende verbetering zien wat betreft erythema (roodheid van de huid) en laesies (beschadigingen) van de huid gedurende de tijd dat ze de Chinese kruidenformule innamen. De auteurs van het onderzoeksrapport concludeerden dat het middel effectief is voor de behandeling van volwassenen met atopische dermatitis, maar dat meer onderzoek nodig was om de veiligheid van het middel te garanderen bij patiënten met lever en nier complicaties.
The Lancet, July 4, 1992, pp. 13-17.

III Vervolg onderzoek
In een vervolg onderzoek kreeg een groep van 31 patiënten met ernstig atopisch eczeem, die eerder deelnamen aan een dubbelblind, placebo gecontroleerd crossover onderzoek (zie II) het aanbod voor een jaar vervolg therapie en onderzoek. Van de 17 patiënten die het aanbod accepteerden hadden 12 patiënten meer dan 90 % reductie van symptomen, de andere 5 hadden meer dan 60 % reductie van de symptomen. De 11 patiënten die niet meededen met het vervolgonderzoek melden een geleidelijke terugkeer van de symptomen (zowel roodheid als huidbeschadiging) die uiteindelijk leidde tot een significant verschil tussen de twee groepen. Toxicologische screening liet geen abnormaliteiten zien voor de groep die de voortgezette behandeling kregen. Verbetering van de ziekte werd niet geassocieerd met een significante verandering in IgE niveau of aantal lymfocyten.
Clinical & Experimental Dermatology. 1995 ;20(2):136-40

IV. Nieuw onderzoek laat effectiviteit van kruiden zien
In het 'British Journal of Dermatology' (Aug, 2007) melden dokters van de Chinese Universiteit van Hong Kong dat zij een dubbel blind placebo gecontroleerd onderzoek deden naar het effect van Chinese geneeswijze op de behandeling van atopisch eczeem. Tussen februari 2004 en juli 2005 werden 85 kinderen met gemiddelde tot ernstige vormen van atopisch eczeem bereid gevonden deel te nemen aan het onderzoek. 42 kinderen kregen een combinatie van 5 kruiden die al sinds geruime tijd toegepast wordt. Met de kruiden in de juiste verhoudingen wordt de werking van deze formule beschreven als "klaart hitte, draineert damp en verdrijft vuur toxines". Met deze metaforische maar precieze beschrijving wordt bedoeld dat ontsteking, jeuk en allergische respons verminderd wordt. De kruiden werden twee keer per dag ingenomen gedurende 12 weken. De overige 43 kinderen ontvingen een placebo.

Ondanks de tekortkomingen van het onderzoek (volgens chinese geneeswijze wordt een specifieke en gevarieerde combinatie van kruiden voorgeschreven voor elke specifieke situatie; dit in tegenstelling tot de enkele, vaste formule die gebruikt werd voor het onderzoek), was de toestand van de kinderen die kruiden kregen '' duidelijk verbeterd" en het gebruik van corticosteroïde crèmes en zalven was gereduceerd met een derde. Tijdens het onderzoek werden bijwerkingen, tolerantie van de formule en hematologische en biochemische parameters gemonitord. Er werden geen ernstige afwijkingen daarin waargenomen tussen beide groepen.
The British Journal of Dermatology, Volume 157 Issue 2. Pages 357–363.

Gynaecologische klachten

praktijkervaringMenstruatieklachten
praktijkervaringOvergangsklachten
praktijkervaringKinderwens, zwanger worden, onvruchtbaarheid
praktijkervaringVervroegde overgang
praktijkervaringLichen Sclerosus
onderzoekEndometriose

Dermatologische klachten

onderzoekPsoriasis:Overzicht klinisch onderzoek
onderzoekAcne
onderzoekAtopisch Eczeem
praktijkervaringEpidermolysis bullosa; casus
praktijkervaringSchimmelnagels

Overige aandoeningen

onderzoekCorona virus
praktijkervaringChronische blaasontsteking
praktijkervaringHoogteziekte
praktijkervaringGezond Oud worden
praktijkervaringHooikoorts
praktijkervaringSinusitis
onderzoekGriep
praktijkervaringFibromyalgie
praktijkervaringCarpaaltunnel syndroom/ Tenniselleboog
praktijkervaringIgA nefropathie
onderzoekADHD; chinese kruiden als alternatief voor Ritalin?
praktijkervaringBehandeling van huisdieren
onderzoekWHO lijst