Acupunctuur en kruiden geneeswijze praktijk Zhong Long
Praktijk voor acupunctuur en kruiden geneeswijze Zhong Long

Fibromyalgie

Regelmatig zie ik pati๋nten met fibromyalgie. Soms is de diagnose gesteld door een specialist, soms is het een vermoeden dat mensen zelf hebben naar aanleiding van hun klachten. Tijdens de anamnese is vaak al duidelijk dat het daar om gaat (voortdurende pijn, vermoeidheid, zwaar gevoel, concentratiestoornissen). Maar het meest kenmerkende is voor mij hoe de spieren voelen. Dat geeft ook meteen de belangrijkste differentiatie: is het vooral een volte, of vooral een leegte. In zo'n 80 % van de gevallen is het een volte: de spieren voelen hard en rubber-achtig aan. In de andere situatie (een leegte) voelen de spieren juist heel slap aan. Het typische van leegte klachten is dat er over het algemeen veel pijn is terwijl er in de spieren weinig voelbaar is.

Er is in de westerse geneeskunde nog steeds weinig duidelijkheid over wat nou precies de oorzaak is van de aandoening. Ook is er weinig duidelijkheid over de relatie met chronisch vermoeidheids syndroom (CVS) en myalgische encefalomyelitis (ME). Binnen de chinese geneeskunde beschouwen we deze aandoeningen als verschillende manifestaties van dezelfde aandoening. De verschillen komen tot uiting in de mate van aanwezigheid van milt qi leegte (vermoeidheid, darmklachten, neurotransmitters), damp (pijnlijke, harde spieren, vol zwaar gevoel), hitte (chronische ontstekingsreacties in zenuwstelsel, spieren en bindweefsel). Deze factoren komen gecombineerd voor. De nadruk bepaalt de westerse aandoening, maar ook hoe de spieren bij druk voelen (volte/leegte). (Overigens: het belang van traditionele chinese differentiaaldiagnostiek is bij aandoeningen als reumatoide artritis en diabetes mellitus aannemelijk gemaakt.)

Behandeling van fibromyalgie met massage en acupunctuur

Behandeling vind meestal plaats door middel van massage in combinatie met acupunctuur. Bij de volteklachten masseren we vooral op de plekken die pijn doen. De acupunctuur gebruiken we vooral als algehele ondersteuning. Vaak maken we ook gebruik van oblique acupunctuur (dit is acupunctuur in de zgn spiermeridianen; de oude chinese variant van dry needling). Bij de leegtevorm masseren we vooral de rug. De spieren zelf doen meestal teveel pijn. Acupunctuur heeft in deze situatie een belangrijkere rol.

Bij Zhong Long kunnen we 80 % van de mensen met fibromyalgie helpen. Bij 60% van de patienten blijven de klachten weg. Bij 20% moeten we incidenteel behandelen om de klachten onder controle te houden. De gemiddelde behandelduur is 9 behandelingen. Het lijkt er op dat met name de situaties waarbij sprake is van darmproblematiek, middelenmisbruik en leegte moeilijker te behandelen zijn. In vrijwel alle situaties vermindert de pijn na een behandeling. Het probleem zit vaak in de lange termijn. Met doorzettingsvermogen, aandacht voor voeding en levensstijl, en goede diagnostiek is er veel te bereiken.

Gynaecologische klachten

praktijkervaringMenstruatieklachten
praktijkervaringOvergangsklachten
praktijkervaringKinderwens, zwanger worden, onvruchtbaarheid
praktijkervaringVervroegde overgang
praktijkervaringLichen Sclerosus
onderzoekEndometriose

Dermatologische klachten

onderzoekPsoriasis:Overzicht klinisch onderzoek
onderzoekAcne
onderzoekAtopisch Eczeem
praktijkervaringEpidermolysis bullosa; casus
praktijkervaringSchimmelnagels

Overige aandoeningen

onderzoekCorona virus
praktijkervaringChronische blaasontsteking
praktijkervaringHoogteziekte
praktijkervaringGezond Oud worden
praktijkervaringHooikoorts
praktijkervaringSinusitis
onderzoekGriep
praktijkervaringFibromyalgie
praktijkervaringCarpaaltunnel syndroom/ Tenniselleboog
praktijkervaringIgA nefropathie
onderzoekADHD; chinese kruiden als alternatief voor Ritalin?
praktijkervaringBehandeling van huisdieren
onderzoekWHO lijst