Acupunctuur en kruiden geneeswijze praktijk Zhong Long
Praktijk voor acupunctuur en kruiden geneeswijze Zhong Long

Preventie van Covid-19 met Chinese kruiden

Het corona virus verovert de wereld en het lijkt lastig om dat tegen te houden. Alhoewel langetermijn gevolgen nog onduidelijk zijn lijkt de mortaliteit af te hangen van de besmettingsgraad. Uiteindelijk gaan we het virus allemaal een keer tegenkomen. SARS was minder besmettelijk en daardoor beter tegen te houden. Het aantal mensen dat er aan overleed was echter procentueel hoger (10% tov 2%).

Toen SARS voor het eerst in China opdook werd er deels gekozen voor een gecombineerde aanpak van Westerse geneeskunde in combinatie met Traditionele Chinese (kruiden)geneeskunde. In China is dat een gebruikelijke aanpak omdat beide methodes elkaar aanvullen. In die periode is ook veel onderzoek gedaan, alhoewel onderzoek op dat moment niet de hoogste prioriteit had. De onderzoeken toonden aan dat patienten die zowel met WGK als TCM werden behandeld minder corticosteroiden nodig hadden en sneller herstelden. Ook leek het aantal mensen dat overleed lager.
The efficacy of Chinese medicine for SARS: a review of Chinese publications after the crisis.

In een latere metastudie hield de lagere mortaliteit geen stand.
Chinese herbs combined with Western medicine for severe acute respiratory syndrome (SARS).
Gezien de andere voordelen heeft TCM heeft dus zeker een rol bij de behandeling van nieuwe infectieziekten. Bij de laatste metastudie valt nog op te merken dat alleen het effect van losse kruiden werd geevalueerd, terwijl in de TCM alleen wordt gewerkt met kruidencombinaties.

Chinese kruiden werden ook gebruikt voor SARS preventie bij ziekenhuis personeel. Daarvoor werd gekozen omdat de behandeling met virusremmers nauwelijks effectief is. Van de 3160 ziekenhuismedewerkers werd niemand ziek.
Using herbal medicine as a means of prevention experience during the SARS crisis.

Voor Covid-19 is daar ook over geschreven:
Can Chinese Medicine Be Used for Prevention of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)? A Review of Historical Classics, Research Evidence and Current Prevention Programs

Inmiddels is natuurlijk ook het nodige geschreven over TCM en Covid-19.
Clinical characteristics and therapeutic procedure for four cases with 2019 novel coronavirus pneumonia receiving combined Chinese and Western medicine treatment
A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version)

Wat kunnen we hier in Nederland voor u doen met TCM?

De laatste link beschrijft de TCM differentiaaldiagnose en behandeling. Op basis hiervan een overzicht wat we voor U kunnen doen:
  1. Voorkomen van infectie door immuunsysteem te versterken. Er zijn geen griepachtige verschijnselen
  2. Beginnende klachten. Specifiek voor corona zijn: benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid, mogelijk koorts onder 38 C en andere griep-achtige klachten. Typisch voor deze fase is ook een beginnend beslag op de voorkant van de tong. De overgang naar de mogelijk volgende fase duurt 2-3 dagen dus het is belangrijk snel te reageren.
  3. Hogere koorts en longontsteking. Zelfde klachten als in de voorgaande fase maar heviger, koorts boven de 38 C. Tijd om contact op te nemen met de huisarts, aangezien de klachten snel kunnen verergeren. Er zijn natuurlijk ook kruidenformules voor deze fase, maar het is belangrijker om de westerse geneeskunde hun werk te laten doen.
  4. Herstel. De griepachtige klachten zijn weg, maar benauwdheid en vermoeidheid blijven (zeker bij degenen die een longonsteking hebben gehad). Met Kruiden is hier zeker wat tegen te doen.

Gynaecologische klachten

praktijkervaringMenstruatieklachten
praktijkervaringOvergangsklachten
praktijkervaringKinderwens, zwanger worden, onvruchtbaarheid
praktijkervaringVervroegde overgang
praktijkervaringLichen Sclerosus
onderzoekEndometriose

Dermatologische klachten

onderzoekPsoriasis:Overzicht klinisch onderzoek
onderzoekAcne
onderzoekAtopisch Eczeem
praktijkervaringEpidermolysis bullosa; casus
praktijkervaringSchimmelnagels

Overige aandoeningen

onderzoekCorona virus
praktijkervaringChronische blaasontsteking
praktijkervaringHoogteziekte
praktijkervaringGezond Oud worden
praktijkervaringHooikoorts
praktijkervaringSinusitis
onderzoekGriep
praktijkervaringFibromyalgie
praktijkervaringCarpaaltunnel syndroom/ Tenniselleboog
praktijkervaringIgA nefropathie
onderzoekADHD; chinese kruiden als alternatief voor Ritalin?
praktijkervaringBehandeling van huisdieren
onderzoekWHO lijst